VAY THEO GIẤY PHÉP KINH DOANH

Chương trình dành cho khách hàng tự kinh doanh có giấy phép đăng kí kinh doanh từ 2 năm trở lên, đồng thời có Bảo hiểm nhân thọ HOẶC thẻ tín dụng

vay tiền

Điều kiện chung:

 • Có hộ khẩu hoặc KT3 tại TP.HCM
 • Khách hàng có Giấy phép đăng ký kinh doanh từ 2 năm trở lên.
 • Tuổi thấp nhất là 21 và cao nhất là 60 tuổi (bao gồm cả thời gian vay)
 • Chấp thuận hợp đồng bảo hiểm của các Công ty bảo hiểm sau: Prudential, Bảo Việt, AIA, Dai-ichi, Manu Life, Korean Life, Cathay Life, Great Eastern Life, ACE Life, Liberty.
 • Thời gian tham gia bảo hiểm từ 13 tháng trở lên và bảo phí hàng năm tối thiểu phải trên 1 triệu đồng. Riêng đối với Bảo hiểm nhân thọ của ACE Life thì thời hạn Bảo hiểm trên 2 năm và bảo phí tối thiểu hàng năm phải từ 2 triệu đồng trở lên.
 • Nếu có Thẻ Tín dụng Visa hoặc Master thì hạn mức thẻ tối thiểu là 15 triệu đồng.

Chứng từ cần thiết: ( PHOTO KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)

Đối với khách hàng có Bảo hiểm nhân thọ

 • CMND ( không quá 15 năm tính từ ngày cấp).
 • Giấy tờ thứ cấp có hình khác: Bằng cấp ĐH, Cao đẳng/Thẻ BHYT/Thẻ nhân viên/….
 • Hộ khẩu hoặc KT3
 • Hóa đơn internet hoặc điện hoặc nước…. tháng gần nhất tại nơi đang cư trú.
 • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Hóa đơn đóng phí 2 kỳ gần nhât. (chỉ cần hóa đơn 1 kì gần nhất nếu là Bảo hiểm Prudential).
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Giấy phép đăng ký thuế.
 • Riêng đối với khách hàng đang kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào và có tham gia Bảo hiểm nhân thọ của Prudential trên 3 năm thì không cần cung cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy đăng ký thuế.

Đối với khách hàng có thẻ tín dụng

 • CMND ( không quá 15 năm tính từ ngày cấp).
 • Giấy tờ thứ cấp có hình khác: Bằng cấp ĐH, Cao đẳng/Thẻ BHYT/Thẻ nhân viên/….
 • Hộ khẩu hoặc KT3
 • Hóa đơn internet hoặc điện hoặc nước…. tháng gần nhất tại nơi đang cư trú.
 • Sao kê tài khoản thẻ tín dụng 3 tháng gần nhất. Nếu là thẻ mới thì chỉ cần cung cấp Giấy thông báo hạn mức tín dụng.
 • Mặt trước thẻ tín dụng.
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Giấy phép đăng ký thuế.

Ghi chú : Toàn bộ các bản sao không cần công chứng, chỉ mang bản chính đến để đối chiếu khi khoản vay được chấp nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *