ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP THẺ

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH THẺ
Là nhân viên hưởng lương:

Thâm niên công tác: liên tục từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị (không bao gồm thời gian thử việc).

Đang làm việc tại các Công ty thỏa đìều kiện : hoạt động trên 2 năm.

Thu nhập ổn định: tối thiểu 5 triệu VND/tháng.

Đối với Chủ doanh nghiệp/Chủ hộ kinh doanh cá thể:

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ít nhất 02 năm

Thu nhập tối thiểu 5 triệu VND/tháng.

Nếu bạn chưa phù hợp với các điều kiện trên, vui lòng LIÊN HỆ TRỰC TIẾP để được tư vấn thêm.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ

Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng

Chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu

Bản sao Hộ khẩu. Nếu bạn không ở tại địa chỉ trên Hộ khẩu, vui lòng bổ sung thêm một trong các giấy tờ sau :

Sổ KT3

Giấy xác nhận tạm trú

Hóa đơn tiền điện, nước, hoặc điện thoại tại nơi ở hiện tại

Hợp đồng lao động

Giấy xác nhận lương, hoặc sao kê tài khoản nhận lương.

Hoặc xác nhận của Công ty vào Form đăng ký này.

(Vui lòng liên hệ trực tiếp để được cung cấp form và hướng dẫn chi tiết)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *