5 loại hình cho vay tiền không thế chấp thông dụng

Hà Nội Là một trong năm thành phố trực thuộc Trung Ưng và cũng là một trong thành phố có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Với kinh tế phát triển một cách mạnh mẽ thúc đẩy nhu cầu vay vốn của mọi người cũng ngày càng tăng. Sau đây là năm hình thức vay tiên không thế chấp thông dụng nhất với ưa điểm dễ vay với lãi suất vô cùng thấp.

Vay tiền không thế chấp

Vay tiền không thế chấp

VAY TIỀN KHÔNG THẾ CHẤP THEO LƯƠNG

Vay tiền không cần thế chấp nói cách khác là vay tín chấp – hình thức vay vốn thông dụng tại các quốc gia khác trên thế giới.

Điều kiện vay không thế chấp theo lường

KH là người Việt Nam
Có hộ khẩu thường trú hoặc kinh doanh tại địa bàn
Có hợp đồng lao động
Lương >= ba triệu/tháng
Không có nợ xấu
Độ tuổi từ 22 đến 55 tuổi ( nữ) 60 tuổi ( nam)

Hồ sơ cho vay

Chứng minh nhân dân
Sổ hộ khẩu ( photo nguyên quyển bao gờm những trang chưa ghi chữ )
Ảnh thẻ cỡ 3×4
Số/ giấy tạm trú
Hợp đồng lao động / quyết định bộ nhiệm
Bảng lương/ phiếu lướng/ sao kê lương..

VAY TIỀN KHÔNG THẾ CHẤP THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN

Điều kiện:

Khách hành là công dân Việt Nam( CMND)
Tiền điện >= 300.000 đồng/ tháng
Khách hàng đứng tên ít nhát một tháng trên hóa đơn điện

Hồ sơ:

Chứng minh nhân dân
Sổ hộ khẩu ( photo nguyên quyển bao gờm những trang chưa ghi chữ )
Ảnh thẻ cỡ 3×4
Sổ tạm trú ( Chỉ dùng trong trường hợp địa chỉ sinh sống hiện tại khác phường với địa chỉ trên sổ hộ khẩu )
Hóa đơn điện ( Chấp nhận bản in từ Website cửa điện lực )
Hợp đồng mua bán điện ( Chỉ dùng trong trường hợp khách hàng đứng tên không đủ ba tháng liên tiếp )

VAY TIỀN KHÔNG THẾ CHẤP THEO BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Điểu kiện

Khách hàng là người mua trên họp đồng bảo hiểm
Hiệu lực bảo hiểm >= một năm
Phí đóng hàng năm >= hai triệu đống

Hồ sơ:

Chứng minh nhân dân
Sổ hộ khẩu ( photo nguyên quyển bao gờm những trang chưa ghi chữ )
Ảnh thẻ cỡ 3×4
Sổ tạm trú ( Chỉ dùng trong trường hợp địa chỉ sinh sống hiện tại khác phường với địa chỉ trên sổ hộ khẩu )
Bản photo hợp đồng bải hiểm nhân thọ
Bản Photto biên lai dống phí gần nhất

VAY TIỀN KHÔNG THẾ CHẤP THEO SIM

Điều kiện:

Khach hàng sở hưu sim viettel, thêu bao không cần chính chủ
Khách hàng không có nợ xấu
Trường hợp từng trả chậm hoặc nợ chý ý vẫn được vay

Hồ sơ:

Chứng minh nhân dân ( cmnd)
SIm viettel đã kích hoạt và đang sử dụng
Sổ hộ khẩu ( Photo nguyên cuốn bao gôm những trang chưa ghi chữ). Sống taaij hộ khẩu hay tam trú đều được vay

VAY TIỀN KHÔNG THẾ CHẤP THEO GIẤY PHÉP KINH DOANH

Điều kiện:

Là cang dân Việt Nam có độ tuổi từ 20 đến 60
Đam tham gia một hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nhất định
Có giây phép kinh doanh vẫn hoạt động bình thường

Hồ Sơ:

Mẫu đề nghị vay vốn theo mẫu ngân hàng
Chứng minh nhân dan photo
Sổ hộ khẩu photo
Giấy chứng minh thu nhập và dang có hoạt động kinh doanh một lĩnh vực nhất định

Trên đây là 5 hình thức hỗ trợ vay tiền không thế chấp thông dụng nhất và có những ưa điểm vô cùng hấp dân như lãi suật thấp, thời gian vay dài…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *